อบรมพนักงานทำความสะอาด การใช้เครื่องขัดพื้น

บริษัทมีการจัดอบรมพนักงานทำความสะอาด การใช้เครื่องขัดพื้น โดยจัดอบรมที่ เอ็กซิม สำนักงานใหญ่